Як стягнути з суду шкоду за надмірну тривалість судового провадження?

Автор: AdminGWP

Рубрики: Статьи

Кoлeги, aктуaльнe в укрaїнськиx рeaліяx питaння.
Булo дві aдміністрaтивні спрaви кaсaційнe прoвaджeння в якиx відкритe нaприкінці 2015 рoку. Рoзглянуті, звіснo, неважный (=маловажный) були. По старому КАСУ мали бути розглянуті от місяць після надходження справи у ВАСУ. Є документальні підтвердження, що матеріали справ надійшли у ВАСУ дуже швидко. Бери даний час справи вже прийняті до провадження ВС — навіть якщо він розгляне їх по-быстрому, то прострочення майже три роки.
Саме получай цьому моменті в мене прокидається жага до легкої наживи.

ЄСПЛ в справах «Смірнова проти України» (п66-69), «Меріт проти України» (п78), «Єфименко проти України» (51-63), «Бевз проти України» (44-48) зазначає:

Синклит повторює, що засіб є «ефективним», якщо він може бути використаний либо для прискорення винесення судом рішення у справі, аль для забезпечення заявника відповідним відшкодуванням за затримку, яка вже допущена
……
Отже, Присутствие вважає, що в цій справі було порушено статтю 13 Конвенції у зв’язку з відсутністю передбаченого національним законодавством засобу юридичного захисту, ради допомогою якого заявниця могла б отримати рішення, яке б захистило її шариат на розгляд справи упродовж розумного строку, як це закріплено в пункті 1 статті 6 Конвенції

З цих підстав синедрион призначав заявникам відшкодування 2-3 тис. євро.
Питання в тому чи можна і яким неакадемично чином отримати відшкодування за такі ж порушення — не принимая во внимание звернення в ЄСПЛ, — в українських судах.

А практично питання наступні:
1) хто відповідач в позові ради відшкодування шкоди, завданої бездіяльністю суду?
2) чи можна якимось чином зробити позов підсудним КАСУ? Объединение КАСУ я можу подавати позов про шкоду якщо вона слідує публічному спору. Яким чином (в створити публічний спір? Розгляд по КАСУ має линия переваг.
3) судовий збір не платиться за першу інстанцію (П.13 ч. 1 ст. 3 ЗУ). Вслед кожну наступну інстанцію треба буде платити? В т.ч. вслед за апеляційними/касаційними скаргами відповідачів?

П.С. є справа ВГСУ [link] яка в принципі ілюструє, що є місце в Україні позовам-аналогам скарг в ЄСПЛ. Позже відповідачем поставили юстицію — як орган який забезпечував виконання рішення суду (точніше НЕвиконання).

Обсуждение закрыто.