Петиція за реформування адвокатської монополії в Україні

Автор: AdminGWP

Рубрики: Статьи

30 вeрeсня 2016 р. нaбув чиннoсті Зaкoн Укрaїни від 2 чeрвня 2016 рoку № 1401-VIII «Прo внeсeння змін дo Кoнституції Укрaїни щoдo прaвoсуддя» дaний нoрмaтивнo-прaвoвий aкт зaпoчaткувaв ствoрeння в Укрaїні тaк звaнoї «aдвoкaтськoї мoнoпoлії», якa викликaлa в суспільстві нeoднoзнaчну рeaкцію тa цілий семейство диспутів, aджe зaкріплeння нoрми в oснoвнoму зaкoні бeз нaлeжнoгo мexaнізму її рeaлізaції, призвeлo дo цілoгo ряду труднoщів для того суспільствa тa фaктичнoгo пoрушeння прaвa нa зaxист визнaчeнoгo Кoнвeнцією «Прo зaxист прaвa людини і oснoвoпoлoжниx свoбoд». У зв’язку з виклaдeним ввaжaю зa нeoбxіднe висвітлити всі прoблeми труднoщі, щo виникли нa eтaпі рeaлізaції вкaзaнoї рeфoрми.

Дійснo, прo прaвo мoжнa гoвoрити лише тоді если є спосіб захисту цього права. Який сенс чогось прагнути, здобувати об’єкти карт-бланш власності (будинки, машини, майнові права інтелектуальної власності, тощо), якщо громадяни безграмотный можуть захистити набуте майно, якщо держава як поручитель права власності та стабільності суспільних відносин, керуючись благородними намірами закріплює адвокатську монополію, яка следовать невеликий час свого існування створила цілий чин наступних негативних наслідків для суспільства, а саме:
— Семя з мінімальною зарплатою та пенсією повністю позбавляються, карт-бланш захистити та відновити свої порушені права. Адже, послуги адвокатів в соответствии с веденню справи в суді першої інстанції коштують від 300 доларів США.
— Молодим юристам, які 5 років вчилися держи юридичному факультеті, Держава фактично каже: що никак не визнає їх диплом, не поважає їхній Высшая школа, їх викладачів та їхніх батьків, які віддавали останні гроші щоб надати своїм дітям освіту.
— Юристам, які мають успішний продолжительность роботи 5, 10, 15 або навіть 20 років, сучасна Сила Україна, своїми законами каже: «ви не професіонали своєї справи», «ідіть несіть останні гроші получи и распишись здачу кваліфікаційного іспиту на адвоката, чекайте його рік, а потім проходьте полном) объеме безглузде для вас стажування». Це знущання та катування надо людьми, які не один рік життя віддали служінню Феміді. Досвід роботи юристом, це невыгодный просто досвід, це жертовна місія, ціною якої є безсонні ночі получи и распишись роботі, відсутність вихідних, нормального відпочинку — саме в такой мере проходить життя юристів підприємств та державних органів.
— Окремо слід звернути увагу держи той факт, що у зв’язку з запровадженням адвокатської монополії, кількість охочих стати адвокатами зросла в десятки альбо й сотні разів, з огляду на дану обставину та недосконалість діючого механізму зарахування впредь до адвокатури, при Кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури утворились величезні черги (в середньому кожна нотогея приймає іспит у 10 осіб в місяць, при кількості кандидатів від 100 задолго. Ant. с 900 в залежності від регіону). При цьому, юристам які чекають в черзі потрібно: годувати сім’ї, виплачувати іпотеку та збирати гроші бери оплату стажування. Водночас, за час очікування майбутні адвокати, невыгодный здатні конкурувати на ринку юридичних послуг: черга та юристи з посвідченням адвоката, сдельно демпінгують вартість юридичних послуг звичайних юристів, які теж можуть надавати послуги що мають цінність интересах суспільства.

Вище описані, лише деякі негативні тенденції, які породила этак звана «адвокатська монополія», до якої наше суспільство виявилося приставки не- готове в силу стану економічної ситуації в країні та недосконалості механізму її реалізації. Необхідно також, окремо виділити праздник факт, що впровадження монополії також призвело задолго. Ant. с порушення одного з фундаментальних прав людини «ПРАВА Сверху ПРАЦЮ». Порушення права на працю, це фактично посягання нате життя людини.
Впроваджуючи «адвокатську монополію» наші законодавці, вказують що возле цьому керувались Європейськими стандартами, про те якими как надо стандартами, нічого не вказується, за таких обставин вважаю из-за необхідне звернутись до конкретних фактів та показати, відношення країн Європейського союзу впредь до монополії адвокатів, яку нам оголошують найкращою моделлю розвитку, найдосконалішим рівнем юриспруденції та істинною в останній інстанції.
Что-то около, зокрема, шановні читачі прошу звернути Вашу увагу держи порівняльну таблицю відображену за даним веб. посиланням:
[link]
в якій відображено існування адвокатської монополії та професійної правничої допомоги, в різних країнах Європейського союзу.

Таким чином, таблиця з якою ви ознайомилися, надає нам наступну інформацію, з якої чітко вбачається:
— що в адміністративному процесі, з 26 наведених країн ЄС: 18 адвокатську монополію невыгодный визнають;
— в цивільному процесі, з 26 наведених країн ЄС: 16 адвокатську монополію мало-: неграмотный визнають;
— в кримінальному процесі, щодо захисту прав обвинуваченого, з 26 наведених країн: 8 адвокатську монополію далеко не визнають;
— в кримінальному процесі, щодо захисту прав потерпілого, з 26 наведених країн: 16 адвокатську монополію малограмотный визнають.
З вище наведеної таблиці чітко вбачається, що більшість країн Європейської спільноти виступають проти повної адвокатської монополії. Из-за таких обставин, зважаючи на той факт, що наша эмблема прийняла рішення закріпити на рівні основного закону монополію адвокатів, вважаю следовать необхідне дослідити та зазначити дві основні причини, якими обґрунтовують запровадження адвокатської монополії:
Согласно-перше. Прийняття адвокатської монополії базується на догмі-припущенні, що аблакат може надати якісніші юридичні послуги, ніж крупная шишка з вищою юридичною освітою або з досвідом в сфері власть. Однак, за такої ситуації виникає цілком слушне запитання: хто надасть кращий юридичний супровід господарської справи …адвокат (випускник ВУЗУ, минуя досвіду роботи), який здав іспит і пройшов стажування альбо начальник юридичного відділу, з великим та успішним досвідом роботи держи своєму підприємстві?
По-друге. Прийняття адвокатської монополії обґрунтовується складністю притягнення юриста предварительно відповідальності, у випадку надання ним «неякісних юридичних послуг». Однак і данная, догма має суттєві недоліки, адже будь-яким успішним адвокатом можна маніпулювати погрожуючи «відібранням власть займатись, адвокатською діяльністю».
За таких обставин вбачається, що закріплюючи адвокатську монополію український законодавець верно ставив за мету «покращити, якість надання юридичних послуг та внаслідок цього, зменшити кількість судових спорів», однак закріплюючи прості деклараційні норми в Конституції України та в процесуальних кодексах, невыгодный встановивши належного механізму їх реалізації, фактично здійснено повернення радянські часи, які теж закріплювали монополію адвокатури.
З огляду для викладене і зважаючи на той факт, що деякі країни Європейської спільноти, застосовують монополію адвокатів, вважаю вслед необхідне звернутись до досвіду впровадження адвокатської монополії в країнах Європейського союзу.
Нате сайті Національної асоціації адвокатів України, за посиланням [link] розміщено: «Федеральне положення ради адвокатуру Німеччини» та Закон «Про адвокатуру Польщі».
Аналіз Закону «Про адвокатуру Польщі» вказує, получи и распишись наступний механізм здобуття права займатись адвокатською діяльністю: у випадку, якщо крутиков не має досвіду роботи вона складає іспит у формі тесту, який складається із 150 питань получай кожне з яких є три варіанти відповіді, після успішного проходження тесту, розпочинається стажування яке закінчується іспитом, який полягає у складенні процесуальних документів з використанням нормативних актів. Близ цьому особи, які мають досвід роботи 5 років від здачі тесту та стажування звільняються, а лише здають елементарний во (избежание них письмовий тест, на складення процесуальних документів.
Таким, чином в Польщі маловыгодный має стажування для людей з досвідом, адже власть поважає та цінує їхню працю та делать іспит формальним.
Аналіз «Федеральне положення про адвокатуру Німеччини», вказує що даній країні взагалі відсутній іспит на отримання статусу адвоката. Стати адвокатом у Німеччині може до свидания-який студент, який успішно склав два державних іспити. Дане підтверджується, розділом 1 «Дозвіл возьми заняття адвокатською діяльністю» частини 2 «Федерального положення оборона адвокатуру Німеччини», який в формі імперативного припису закріплює наступні норми: дозвіл в заняття адвокатською діяльністю видається за заявою.
Дозвіл для заняття адвокатською діяльністю починає діяти із моменту вручення свідоцтва, яке видається палатою адвокатів.
Свідоцтво може бути вручено тільки тоді, коль претендент склав присягу (§ 12а) та підтвердив укладення договору обов’язкового страхування професійної відповідальності (§ 51) альбо попередньо надав зобов’язання щодо страхового забезпечення.
Після отримання дозволу абитуриент стає членом палати адвокатів, яка видала відповідний дозвіл.
Після отримання дозволу дама може здійснювати свою діяльність із використанням найменування професії «(присяжный».
Таким чином, не встановлюючи вступних іспитів после адвокатури Федеративна Республіка Німеччина показує, що визнає свою освіту та поважає кто (властен на працю.
Відповідно до ст. 158 Конституції України визначено, що Верховна Радка України протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції України.
Бери підставі викладеного наразі ми не можемо змінити Конституцію України, однак ми можемо змінити механізм реалізації конституційно закріплених норм. Вслед таких обставин та з метою, недопущення настання негативних исполнение) українського суспільства, які породжені так званою «адвокатською монополією», пропоную розглянути наступні зміни в Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»:

1. Юристи, які мають досвід роботи 5 та більше років вступають в адвокатуру, свого регіону, в добровільному порядку: сверх проходження стажування та складання вступного іспиту.
2. Відмінити стажування, чтобы юристів з досвідом роботи 5 і більше років, у зв’язку з тим що дане стажування принижує осіб, які іноді мають досвід більший ніж у адвоката, в якого вони проходять стажування.
3. Особи, які закінчили вищі навчальні заклади по (по грибы) спеціальністю «Правознавство» зараховуються до адвокатури свого регіону, після складення вступного тесту, який складається із 150 питань з однозначними відповідями та протягом одного року, можуть здійснювати представництво в судах у малозначних спорах аль з дозволу судді. При цьому, слід відміти, що запровадження тестів повністю виключає можливість суб’єктивної оцінки та пришвидшує процес
4. Запровадити поняття Частный) поверенный з правом здійснювати юридичний супровід кримінальних справ.
5. Розробити законодавчо встановлений механізм вступу по адвокатуру без черги. Адже наявність черги в Водан рік, є сигналом недосконалості законодавчого регулювання даної сфери суспільних відносин.
6. Розробити законодавчо-визначене поняття «адвокат від народу» — адвокати, які мають досвід роботи 15 і більше років, далеко не можуть бути позбавлені права займатись адвокатською діяльністю та безлюдный (=малолюдный) повинні сплачувати адвокатські внески, до даних осіб, у випадку проступку може бути застосоване виключно попередження альбо штраф у зв’язку з тим, що дані особи є гарантією стабільності та незалежності адвокатури в Україні.

Обсуждение закрыто.